Karatevereniging KaikidoKaratevereniging Kaikido Veendam

Karatevereniging Kaikido

Disclaimer.

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer ("Disclaimer") zijn van toepassing op deze internetsite van 'Karatevereniging Kaikido'.
U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.
Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaar u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

Gebruik van deze internetsite

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn geheel voor uw eigen rekening en risico.
Hoewel 'Karatevereniging Kaikido' tracht juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden, verstrekt 'Karatevereniging Kaikido' expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Informatie van derden, producten en diensten.

Wanneer 'Karatevereniging Kaikido' hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat 'Karatevereniging Kaikido' de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. 'Karatevereniging Kaikido' aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door 'Karatevereniging Kaikido' niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten.

'Karatevereniging Kaikido', of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 'Karatevereniging Kaikido' of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Uitsluiting van aansprakelijkheid.

'Karatevereniging Kaikido' aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot, het gebruik van deze internetsite, de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, het oneigenlijk gebruik van informatie die aan 'Karatevereniging Kaikido' of aan jou wordt gezonden, de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite.
De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van 'Karatevereniging Kaikido'.

Wijzigingen.

'Karatevereniging Kaikido' behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

 

Sponsors

SAB Accountants & Adviseurs.
© karateverenigingkaikido.nl - disclaimer OG

Heb je interesse?

Bel dan 06 43 08 11 05, of zoek ons op aan de Voormolenstraat naast Autorama te Veendam de nieuwe gym/sportzaal en train een paar keer gratis en vrijblijvend mee.

Ook uitermate geschikt voor dames.